Genova Property Group förvärvar fastigheter i Stockholm

Genova har avtalat om att förvärva fastigheterna Sjöborren 5 och 6 i Sollentuna, Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 92,5 Mkr före avdrag för latent skatt. Fastigheterna som är helt nybyggda innehar 70 yteffektiva lägenheter och ligger strategiskt belägna i Sollentuna på gränsen till Danderyd med en total uthyrbara area om cirka 2 600 kvm. Fastigheterna är idag fullt uthyrda till Hoom Home & Hotell på ett 20-årigt hyresavtal och har ett årligt hyresvärde om 6 Mkr.

Affären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 92,5 Mkr.
Tillträdesdag: Preliminärt 3 maj 2019.
Uthyrningsbar yta: cirka 2 600 kvm.
Hyresvärde: 6 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,3 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter. Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Om denna information:

Denna information offentliggjordes klockan 13:00 den 7 december 2018.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se