Genova Property Group förvärvar fastigheter i Stockholm

Genova har avtalat om att förvärva fastigheterna Sicklaön 393:4 i Nacka och Drevern 1, 3 samt Dvärgspetsen 1 i Skarpnäck till ett underliggande fastighetsvärde om 175 Mkr före avdrag för latent skatt. Fastigheten i Nacka innehåller idag cirka 4 000 kvm kontor samt 11 000 kvm mark i ett mycket bra framtida bostadsläge. Dipart entreprenad och Puma Nordic är största hyresgäster. Fastigheterna i Skarpnäck ligger strategiskt och innehåller idag cirka 4 000 kvm handel och kontor med drygt 10 000 kvm mark där största hyresgäst är Hemköp. Fastigheterna har ett årligt hyresvärde om cirka12,3 Mkr.

Affären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 175 Mkr.
Tillträdesdag: Preliminärt 31 januari 2019.
Uthyrningsbar yta: cirka 8 000 kvm.
Hyresvärde: 12,3 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,3 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter. Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Om denna information:

Denna information offentliggjordes klockan 15:30 den 14 december 2018.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se