Genova Property Group förvärvar fastigheter i Viby, Upplands-Bro

Genova har avtalat om att förvärva fastigheterna Viby 19:29 och 19:33 i Upplands-Bro till ett underliggande fastighetsvärde om 45 Mkr. Fastigheterna innehåller verkstad, kontor och lagerlokaler med strategiskt läge i Viby, med en total uthyrbara area om cirka 4 400 kvm samt med 15 000 kvm mark. I samband med förvärvet tecknas ett nytt 10-årigt hyresavtal med befintlig hyresgäst Microprecision AB till ett årligt hyresvärde om cirka 3,6 Mkr.

Affären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 45 Mkr.
Tillträdesdag: Preliminärt 18 dec 2019.
Uthyrningsbar yta: cirka 4 400 kvm.
Hyresvärde: 3,6 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2019 kl. 11.45 CET.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 4,1 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 170 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter.

Bolaget preferensaktier är noterade på First North Premier Growth Market och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

E-post – ca@avanza.se

Telefon – 08-409 421 20

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se