Detaljplanen för Genovas delägda projekt i Knivsta Centrum har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Genovas delägda projekt Segerdal, beläget i Knivsta Centrum, granne med kommunhuset och i direkt anslutning till tågstationen har den 9 juli 2020 vunnit laga kraft. Detaljplanen medger utveckling av totalt cirka 25 000 kvm ljus BTA, varav bostäder utgör cirka 23 000 kvm ljus BTA. Genova planerar för att bygga cirka 300 hyresbostäder kombinerat med inslag av kommersiell verksamhet.

Projektet kommer att miljöcertifieras och byggstart är planerad till Q4-2020. Första inflyttning beräknas ske 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020 kl. 09.00 CEST.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,9 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 174 000 kvm samt innehade cirka 5 500 byggrätter.

Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se