Genova förvärvar projektfastighet för lager och logistik med strategiskt läge i Uppsala

Genova har idag avtalat om förvärv och tillträde av projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 i Uppsala. Fastigheten ligger strategiskt belägen intill E4:an och kommer vid färdigställande innehålla cirka 21 500 kvm uthyrbar yta för lager och logistik. Total investering för Genova vid färdigställande uppgår till 275 Mkr (12 800 kr/kvm) före avdrag för latent skatt. I samband med dagens tillträde erlägger Genova en köpeskilling om 25 Mkr som finansieras med egna medel.  

Fastigheten beräknas stå klar i oktober 2021. Idag är närmare 40 procent av befintlig yta uthyrd till bland annat Örebro Padelcenter på ett 15-årigt hyresavtal. Fastighetsvärdet vid färdigställande bedöms uppgå till cirka 360 Mkr (16 750 kr/kvm) med ett bedömt totalt årligt hyresvärde om cirka 23,5 Mkr och ett förväntat årligt driftnetto om cirka 22 Mkr.  

”Genova fortsätter att växa på huvudmarknaderna Uppsala och Stockholmsregionen med förvärvet av denna attraktiva projektfastighet. Vi är idag inriktade på utveckling av främst hyresbostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt ägande, vid sidan av förvaltning vår kommersiella portfölj. Samtidigt är vi alltid intresserade av strategiskt intressanta affärer inom andra kategorier och geografier. Med detta förvärv breddar vi projektportföljen med lager och logistik i Uppsala där vi redan äger flera kommersiella fastigheter”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2020 kl.15.00 CEST.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,7 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 168 000 kvm samt innehade cirka 5 267 bostadsbyggrätter. 

Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se