Genova hyr ut närmare 12 000 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 255 Mkr

Genova har framgångsrikt genomfört ett antal strategiska uthyrningar om närmare 12 000 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 255 Mkr. 

I fastigheten Flogsta 47:1 i Uppsala har Genova förlängt hyresavtalet med Gluntens Montessoriskola om cirka 6 000 kvm fram till den 31 augusti 2041 med ett årligt hyresvärde om cirka 11 Mkr.

I fastigheten Mackmyra 20:18 i Gävle har Genova förlängt hyresavtalet med Leos Lekland om cirka 3 600 kvm som löper till den 31 december 2029 med ett årligt hyresvärde om cirka 4,5 Mkr.

Genova förvärvade i oktober 2020 projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 om totalt cirka 21 500 kvm uthyrbar yta för lager och logistik. Sedan förvärvet har ytterligare cirka 2 300 kvm hyrts ut till ett antal hyresgäster. Per idag är närmare 10 000 kvm uthyrt i fastigheten med ett årligt hyresvärde om cirka 10 Mkr.

”Det är mycket glädjande att vi har förlängt flera hyresavtal med stabila och långsiktiga hyresgäster och samtidigt fyllt på med ytterligare hyresgäster i vår projektfastighet i Uppsala”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2021 kl.10.00 CET.
 

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 187 000 kvm samt innehade 5 777 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se