Genova Property Group vinner Affärsvärldens pris Bästa notering 2020

Affärsvärlden har utsett pristagare för de bolag som analyserats av Affärsvärldens IPO-guide under 2020. Genova tilldelas pris för bästa notering i kategorin Kvalitet i klassen miljardbolag.

Affärsvärldens motivering till priset:

Affärsvärldens IPO-guide granskar samtliga svenska börsnoteringar. 2020 börsnoterades 47 bolag. Bland de 14 miljardbolagen hittade IPO-guidens granskare i genomsnitt 1,6 flaggor. IPO-guidens jury har valt att utse Genova Property Group till vinnare. IPO-guiden hittade inga flaggor vid Genovas notering och Genova hade bäst kursutveckling av de tre miljardbolag med noll flaggor.

”Det är förstås väldigt roligt för oss att Genova uppmärksammas för arbetet med stamaktienoteringen i juni 2020. Jag är stolt över att vi kunde genomföra erbjudandet och noteringen på ett så framgångsrikt sätt i den osäkra marknaden under våren och sommaren. Vi hade investerare som trodde på oss, en långsiktig plan och ett starkt team, vilket gjorde detta möjligt. Utvecklingen sedan noteringen visar att vår affärsidé med hållbart värdeskapande, kvalitet och långsiktighet uppskattas av marknaden”, kommenterar Michael Moschewitz, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 6,6 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 233 000 kvm samt innehade 6 319 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se