Genova förvärvar nyproducerad fastighet i Stockholm för 94,5 Mkr

Genova har idag avtalat om att förvärva fastigheten Sollentuna Häradsallmänning 1:28 i Järfälla till ett underliggande fastighetsvärde om 94,5 Mkr. Fastigheten har 4 200 kvm uthyrbar area och är fullt uthyrd till ett helägt dotterbolag inom Semlerkoncernen som kommer bedriva försäljning och verkstad för exklusiva bilvarumärken. Årligt hyresvärde uppgår till 5,5 Mkr och det förväntade årliga driftnettot uppgår till cirka 5,3 Mkr med en återstående avtalstid om 9 år. Fastigheten kommer att miljöcertifieras.

 

”Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva en grön och högkvalitativ kommersiell fastighet i ett strategiskt läge där Rotebroleden ansluter till E18. Genovas främsta fokus ligger inom samhällsfastigheter och bostäder, men Genovas förvärvsstrategi möjliggör att vi vid rätt förutsättningar kan komplettera portföljen med kommersiella fastigheter som vi bedömer är bra för Genova långsiktigt”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

 

Tillträde planeras ske den 31 maj 2022.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 267 000 kvm samt innehade cirka 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se