Genova anställer Henrik Zetterström som ny CFO

Henrik Zetterström har rekryterats som ny CFO i Genova Property Group. Henrik har bred erfarenhet från fastighetssektorn, bland annat som CFO på Estea och M2 Gruppen, och har arbetat som revisor på KPMG i olika ledande roller. Han har en kandidatexamen i företagsekonomi (BBA) med inriktning på redovisning från Stockholms universitet.

 

Henrik tillträder tjänsten som CFO den 1 januari 2023. Som tidigare meddelats kommer nuvarande CFO Edvard Schéele lämna Genova  för ett nytt uppdrag utanför bolaget vid årsskiftet.

 

”Jag är glad att kunna välkomna Henrik Zetterström som CFO för Genova. Hans erfarenhet, driv och kunskap kommer vara en stor tillgång för bolaget. Genova kommer fortsätta växa framöver och det känns tryggt med Henrik på plats för att driva och stärka denna viktiga del av vår verksamhet. Jag vill samtidigt passa på att tacka Edvard Schéele för ovärderliga insatser i Genova genom åren och önska honom lycka till med sitt nya uppdrag”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,8 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 296 000 kvm samt innehade cirka 7 100 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2022 kl. 8.00 CEST.

Genova Property GroupSmålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se