Genova har beviljats ny kreditfacilitet om 300 Mkr

Genova stärker sin finansiella flexibilitet med en ny revolverande kreditfacilitet om totalt 300 Mkr. Den nya faciliteten är säkerställd och avsedd att användas för allmänna verksamhets­ändamål samt möjliggör även lösen av befintliga icke säkerställda obligationer. Lånet är beviljat av en nordisk bank och löper i 2 år med möjlighet till förlängning.

”Den nya kreditfaciliteten stärker Genovas finansiella flexibilitet. Vi utvärderar kontinuerligt alternativ för vår finansiering för att värna balansräkningen och säkerställa god likviditet”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 9,0 mdkr och en uthyrbar yta om cirka 299 700 kvm samt innehade cirka 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se