Genova avyttrar fastighet i Knivsta för 85 Mkr

Genova har avtalat om försäljning av fastigheten Gredelby 7:89 i centrala Knivsta. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 85 Mkr, vilket är cirka 3 procent under bokfört värde per 31 mars 2023.

Fastighetens byggnad uppfördes 2015 med en uthyrbar area om cirka 3 000 kvm som är fullt uthyrd till Willys. Årligt hyresvärde uppgår till cirka 6,0 Mkr och återstående avtalstid är cirka 4,5 år.

”Det är glädjande att kunna genomföra transaktioner i en utmanande marknad och samtidigt överlämna en fin förvaltningsfastighet till en långsiktig köpare. Affären minskar Genovas skuldsättning och frigör likviditet”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

Frånträde planeras ske den 1 juni 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 369 tkvm samt innehade cirka 9 200 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se