Genova hyr ut närmare 5 000 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 131 Mkr

Genova har tecknat ett 15-årigt hyresavtal i fastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala om cirka 5 000 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 9 Mkr. Hyresavtalet är tecknat med Altris AB som är en ledande svensk utvecklare av natrium-jonbatterier.

Uthyrningen kommer medföra en hyresgästanpassning där Genovas totala investeringsåtagande bedöms uppgå till cirka 40 Mkr. Altris kommer att tillträda cirka 4 000 kvm den 1 april 2024 och resterande ytor under 2025.

"Det känns positivt att Genova i en tid där vår omvärld präglas av osäkerhet kan hyra ut lokaler långsiktigt till Altris som är en ledande aktör inom hållbar batteriproduktion", kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

”För att möjliggöra övergången från fossilberoende till fossilfrihet behövs massor av batterier. Genom vårt långsiktiga partnerskap med Genova har vi nu en lokal där vi kan skala upp vårt arbete kring natrium-jonbatterier som är säkra, kostnadseffektiva, hållbara och enkla att återvinna. Detta är en viktig milstolpe på vår kommersialiseringsresa”, kommenterar Björn Mårlid, VD för Altri.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 366 000 kvm samt innehade cirka 8 900 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se