Bo bland trädkronor och båtpendling

Kommun
Nacka

Innehåll
Bostäder

Skede
Pågående planarbete

Arkitekt/er
White

Nacka Strand är ett av Nackas centrala utvecklingsområden med en dynamisk miljö mittemellan storstad och skärgårdsliv.

Projektet tar avstamp i Nacka kommuns planprogram där bebyggelsen planeras som en tydlig, inbjudande front mot gata med ett fotavtryck som minimerar intrång i skogsmarken.

Här utvecklar Genova nya bostadsmiljöer med vidunderlig
utsikt över Stockholms inlopp, närhet till såväl skogsmiljöer som till Nacka nya lokala stadsliv och till en levande småbåtshamn med brygga för båtpendling.

En samlad bebyggelse, som förhåller sig till framförvarande volymer, maximerar utblickar och bevarande av skog med höga vistelsevärden.

För ytterligare information besök Nacka kommuns projektsida: Västra Nacka strand Dp 5 Berget | Nacka kommun