Stadskvarter mellan berg och stad

Kommun
Nacka

Innehåll
Bostäder

Skede
Start-PM

Nya bostäder och stadskvarter nära hav, skog och tunnelbana.

I kommunens planprogram från 2015 är området utpekat som attraktivt för tätare exploatering på grund av närheten till tunnelbana och centrala Nacka.

Områdets närhet till såväl stadens puls som Saltsjön gör att även vi ser platsens stora potential och planerar för att tillföra ny stadsmässig bebyggelse i ett natur- och kollektivtrafiknära läge. Den markerade topografin och omkringliggande bebyggelse formar intressanta karaktärsdrag att ta med i skissarbete som är under uppstart.