En systematisk arbetsprocess

Genovas anställda representerar en bredd av kompetenser med erfarenhet inom affärsutveckling, fastighetsförvaltning, design, arkitektur, projektering, bygg och finans. Arbetet bedrivs i projektform enligt en systematisk och strukturerad projektutvecklingsprocess.

Genova har utvecklat ett arbetssätt som bygger på att fyra ögon ser mer än två. Nyckeln är att ha en mix av kompetenser som står för både bredd och spetssamverkan genomsyrar alla våra projekt. I projektteamet finns kompetenser representerade inom affärsutveckling, bygg, kundkontakt, design samt sälj och marknadsföring. Det gör det möjligt att leverera den höga kvalitet som Genovas kunder ska kunna förvänta sig. Projektgruppens arbete kretsar mycket kring kvalitetsuppföljning och ekonomi – att projektet håller sina ramar tidsmässigt, kostnadsmässigt och vad gäller kvaliteten. Kvalitetsuppföljningen är extremt viktigt och görs löpande av Genovas kvalitetsansvariga under tiden projektet byggs. En löpande dialog förs parallellt med kunderna och de som vill kan komma på byggplatsvisning som arrangeras med jämna mellanrum.

Centralt i projektens processer är ett antal beslutspunkter eller ”redaktionsmöten” som de också kallas, där mycket specifika kriterier ska vara uppfyllda innan arbetet kan övergå i nästa fas. När hela projektteamet träffas är det tydligt hur både kunden och projektets konceptuella vision är närvarande, trots att en mängd praktiska frågor ska diskuteras och lösas.

–Våra redaktionsmöten är viktiga eftersom det är då vi träffas allihop. En viktig fråga just nu är om vi ska göra anpassningar till ett ändrat marknadsläge genom att bygga fler hyresrätter. Det har effekter på byggbarhet, ekonomi, design och marknadsföring så alla ansvarsområden måste delta med sina synpunkter, säger Henrik Enström.

Vi arbetar väldigt systematiskt. Det är en förutsättning för att få fram bostäder i rätt tid, med rätt typ av upplåtelseform. Men för att göra det med god ekonomi krävs stor kreativitet, högt i tak och bra kommunikation. Vi tar tillfället i akt och lyssnar noga på kunderna och därefter tar vi projektet till ritbordet. Vi ser över planlösningar och gör lägenheter ofta mer yteffektiva. Stora tvåor blir treor, stora treor blir ofta fyror, vilket är bra eftersom många barnfamiljer vill bo i våra nyproducerade lägenheter. Vi lever efter devisen: Kunden har alltid rätt.