Nynäs 24

Skola / 2 950 kvm

Fastighet uthyrd till aktör inom utbildningssektorn.