Gäddviken

Gäddviken

Kommun
Nacka

Innehåll
Bostäder

Arkitekt
Marge Arkitekter

Här vill Genova skapa bostäder som tar vara på det unika med platsen, samtidigt som bebyggelsen är med och bidrar till hela stadsutvecklingen på Kvarnholmen.

På den södervända sluttningen, med utsikt över Gäddviken ska vi skapa bostäder som erbjuder närhet till natur, fantastisk utsikt och närhet till stan.

Det aktuella planområdet ligger på västra Sicklaön och norr om Svindersviken. På fastigheten ligger idag en byggnad uppförd i två våningar mot Kvarnholmsvägen och tre våningar i souterräng ner mot Svindersviken. Fasaden är till större delen i plåt. Mot Kvarnholmsvägen ligger en markparkering på fastigheten och in- och utfart sker i fastighetens nordöstra hörn. Fastighetens södra sida lutar brant neråt. Byggnaden på fastigheten inrymmer idag kontorslokaler i den norra delen och vandrarhem i den södra delen. På södra sidan av byggnaden finns en altan med utsikt över Svindersviken.

Vi strävar efter en arkitektur där tilläggen tillsammans med det befintliga skapar en helhet. Lägenheterna får generösa ljusinsläpp med en tät rytm mot gatan och mot gården får livet i lägenheterna flytta ut på balkongerna.

Platsen, med dess strategiska läge, kan bli en entré till hela Kvarnholmen. Det är här tunneln till kvarnholmen landar, härifrån kan du nå promenadstråket längs Gäddviken och det är också här Kvarnholmsvägen har potential att bli en levande stadsgata med verksamheter i bottenplan. Här har vi möjlighet att möta platsens unika kulturhistoria och de naturvärden som finns och skapa en stark stad med gemensamma platser och aktiva gator.

Idag finns här en brokig blandning av enskilt värdefulla delar; kulturhistoriskt värdefulla byggnader, berg med rekreationsvärde och enskilda träd och mark med naturvärde. Vi vill skapa en stadsbebyggelse där alla dessa delar får framhävas och ta plats, och vara en del i en unik helhet.

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan