Arkitektur för livet


Genova vet att god arkitektur bidrar till god livsmiljö. I ett större perspektiv innebär det att skänka omsorg och engagemang till sina gestaltningar som bidrar till det offentliga rummet. I ett mindre perspektiv att etablera attraktiva och trygga boenden för de som lever sina liv och driver verksamheter i Genovas hus. Där sitter det inte bara i byggnaderna, utan i de mjuka värdena runtomkring – livet mellan husen kan vara avgörande när det kommer till social hållbarhet.

Skärgårdsnära Stensnäs Udde

Utöver lägenheter och radhus byggdes även båtbryggor och sandstrand som en del av projektet, för att förstärka de boendes tillgång till havsnära rekreation.

Lummiga Saltsjölunden

Uppe bland tallarnas trädkronor restes naturnära kedjehus och lägenheter till en bilfri oas, här uppförde Genova även ett LSS boende och gemensamt växthus.

Centrala Liljegatan

I gränslandet mellan stad och villaområde fylldes tre vackra hus med exklusiva materialval, väl tilltagna fönster och tidlösa designelement. För att ytterligare förstärka områdets närservice uppfördes ett gym och en Coop-butik som del av projektet.

Generationsmöte i Alsike

Utöver ett hållbart femvåningshus med stomme helt i trä – där merparten av lägenheterna utformats med den växande familjen i åtanke – har Genova även etablerat ett generationskoncept. Som rymmer äldreboende och förskola i en och samma byggnad.

Tryckeriet – modernt skärgårdsliv

I Roslagens hjärta förvandlas ett dåtida industrikvarter till modernt och levande bostadsområde, med direkt närhet till hav och natur. Utöver det bygger man även för värdeskapande funktioner som bil- och cykelpool, leveranskylar till matvaror och kontorsplatser till boende som vill arbeta på distans.

Sankt Lars

Under 2021 förvärvades ett tidigare mentalsjukhusområde i Sankt Lars utanför Lund. En vacker kulturmiljö med grönskande innergård som idag fungerar som kontor till både stora och små företag. Genova har anlitat en personlig tränare som erbjuder gratis gruppträning på innergården för de som arbetar i fastigheterna.