Lediga tjänster

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter hållbart och med stort engagemang. Genovas stora portfölj av egna byggrätter säkerställer koncernens långsiktiga tillväxt och en fortsatt stabil utveckling av fastighetsbeståndet, oaktat konjunktur.

Vi är aktiva genom hela värdekedjan – från förvärv, stads- och projektutveckling till uthyrning och förvaltning. I juni beslutade Genova om en notering av stamaktierna på Nasdaq Stockholm. Den 30 juni var första handelsdag på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Företaget befinner sig nu i ett mycket intressant läge, där noteringen på Nasdaq Stockholm kan ses som ett viktigt steg för bolagets långsiktiga utveckling. I takt med att vi nu växer och ökar takten i vår egen produktion av hållbara och miljöcertifierade hyresbostäder i Stockholm och Uppsalaregionen så söker vi efter fler duktiga och drivna kollegor.

Välkommen med din ansökan redan idag!