Genova Property Group ansöker om notering av preferensaktier på Nasdaq First North Premier

Styrelsen för Genova Property Group AB (publ) har ansökt om upptagande av Bolagets preferensaktier till handel på Nasdaq First North Premier. Beräknad första handelsdag är den 15 december 2015 under kortnamnet: GPG PREF. I samband med godkännande kommer Bolaget att offentliggöra en bolagsbeskrivning. Därutöver kommer ytterligare preferensaktier för upp till 5 Mkr emitteras inom ramen för den nyemission av preferensaktier inom vilken Bolaget nyligen emitterade preferensaktier för 175 Mkr.

”Efter en framgångsrik nyemission av preferensaktier till ett antal svenska investerare är vi glada över att ta nästa steg genom att ansöka om notering av preferensaktierna på Nasdaq First North Premier. Vi tror att en notering är positiv både för Genova Property Groups utveckling och för våra ägare. Nu ser vi fram emot att fortsätta bygga bolaget genom att expandera både genom förvärv och fler spännande utvecklingsprojekt”, kommenterar Andreas Eneskjöld, VD för Genova Property Group.

Bolag noterade vid Nasdaq First North Premier åtar sig att följa de striktare regler avseende 
informationsgivning och redovisning som gäller på Nasdaq Stockholm. De högre kraven ökar möjligheten för investerare att utvärdera och jämföra bolag, som tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som rapporteringsstandard.

För att uppnå en större spridning i ägandet av preferensaktier kommer en befintlig preferensaktieägare att erbjuda ett bestämt antal befintliga preferensaktier till försäljning inför noteringen. Erbjudandet omfattar högst 100 000 preferensaktier till en sammanlagd köpeskilling om högst 10 Mkr. Anmälningsperioden för erbjudandet planeras till den 1-8 december 2015. Mer information om detta erbjudande finns på bolagets (www.genova.se) eller Avanza Banks (www.avanzabank.se) hemsida.

I samband med erbjudandet har Avanza Bank agerat finansiella rådgivare och Avanza Bank kommer att vara bolagets Certified Advisor medan Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till Genova Property Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

CFO, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2015, kl. 15:30.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 september 2015 ägde bolaget 21 fastigheter till ett värde om drygt 1 100 Mkr och innehade cirka 1 800 bostadsbyggrätter.