Genova Property Groups erbjudande om preferensaktier övertecknat

Erbjudandet att förvärva preferensaktier i Genova Property Group AB (publ) är övertecknat. Med anledning av detta har Avanza Bank i samråd med bolaget, i enlighet med tidigare kommunicerat förbehåll därom, beslutat att förkorta anmälningsperioden så att den avslutas kl.17.30 den 4 december 2015, i stället för som tidigare angivits den 8 december 2015. Totalt omfattar erbjudandet högst 100 000 preferensaktier.

Styrelsen för Genova Property Group har ansökt om upptagande av Bolagets preferensaktier till handel på Nasdaq First North Premier. Under förutsättning att Nasdaq Stockholm godkänner Bolagets ansökan planeras första dag för handel med Bolagets preferensaktier på Nasdaq First North Premier till den 15 december 2015. 

I samband med erbjudandet har Avanza Bank agerat finansiella rådgivare och Avanza Bank kommer att vara bolagets Certified Advisor medan Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till Genova Property Group. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

CFO, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2015, kl. 16:30. 

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 september 2015 ägde bolaget 21 fastigheter till ett värde om drygt 1 100 Mkr och innehade cirka 1 800 bostadsbyggrätter.


Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se