Nasdaq godkänner Genova Property Group för handel på First North Premier

Nasdaq Stockholm har idag godkänt att Genova Property Groups AB (publ) preferensaktier tas upp för handel på Nasdaq First North Premier. Första dag för handel är den 15 december 2015, med handelsbeteckning GPG PREF och ISIN-kod SE0007526132. I samband med noteringen offentliggör Genova Property Group även en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.genova.se.

I syfte att uppnå det spridningskrav som ställs på bolag inför upptagande till handel på Nasdaq First North Premier har det genomförts en försäljning av 100 000 befintliga preferensaktier till en sammanlagd köpeskilling om 10 Mkr. Erbjudandet att förvärva dessa aktier övertecknades och anmälningsperioden förkortades i anledning därav, i enlighet med tidigare kommunicerat förbehåll. Efter försäljning av preferensaktier i samband med spridningen har Genova Property Group cirka
1 000 preferensaktieägare.

”Vi är både glada och stolta över det intresse och förtroende som visats Genova Property Group från såväl större som mindre investerare. Noteringen på Nasdaq First North Premier är ännu ett viktigt steg för att växla upp bolagets verksamhet till en ny nivå. Vi hoppas också att det leder till att ännu fler får upp ögonen för Genova Property Group, både som intressant investering, långsiktig fastighetsförvaltare och utvecklare av spännande bostadsprojekt”, kommenterar Andreas Eneskjöld, VD för Genova Property Group.

I samband med erbjudandet har Avanza Bank agerat finansiella rådgivare och Avanza Bank kommer att vara bolagets Certified Advisor medan Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till Genova Property Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

CFO, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2015, kl. 16.00.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 september 2015 ägde bolaget 21 fastigheter till ett värde om drygt 1 100 Mkr och innehade cirka 1 800 bostadsbyggrätter.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se