Genova Property Groups preferensaktie noteras på Nasdaq First North Premier

Genova Property Groups AB (publ) preferensaktier upptas idag för handel på Nasdaq First North Premier.

I syfte att uppnå det spridningskrav som ställs på bolag inför upptagande till handel på Nasdaq First North Premier har det genomförts en försäljning av 100 000 befintliga preferensaktier till en sammanlagd köpeskilling om 10 Mkr. Genom erbjudandet tillfördes bolaget totalt cirka 1 000 nya preferensaktieägare. Det totala antalet utgivna aktier i Genova Property Group uppgår till 51 800 000 aktier, varav 1 800 000 preferensaktier och 50 000 000 stamaktier.

”Efter en framgångsrik nyemission av preferensaktier under hösten är vi nu glada att även påbörja handeln med preferensaktier på Nasdaq First North Premier. Noteringen är ännu ett viktigt steg för att ta Genova Property Group till en ny nivå. Nu ser vi fram emot att fortsätta bygga bolaget genom förvärv och intressanta projekt och vi hälsar våra cirka 1 000 nya preferensaktieägare välkomna att följa oss i utvecklingen vidare”, kommenterar Andreas Eneskjöld, VD för Genova Property Group.

Genova Property Groups preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier under kortnamn GPG PREF och ISIN-kod SE0007526132. Mer information finns på bolagets webbplats, www.genova.se

I samband med erbjudandet har Avanza Bank agerat finansiella rådgivare medan Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till Genova Property Group. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

CFO, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2015, kl. 08.30.


OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 september 2015 ägde bolaget 21 fastigheter till ett värde om drygt 1 100 Mkr och innehade cirka 1 800 bostadsbyggrätter.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se