Genova Property Group förvärvar fastigheter i Nacka

Genova Property Group AB (publ) har genomfört två fastighetsförvärv i Nacka.

I Saltsjöbaden har Genova förvärvat en kommersiell fastighet Nacka Solsidan 52:1 till ett underliggande fastighetsvärde om 10 Mkr. Fastigheten innehåller cirka 1 600 kvm uthyrbar area med en tomtarea på cirka 6 000 kvm. Fastigheten är idag fullt uthyrd.

I direkt anslutning till Nacka Forum och granne med ICA Maxi har Genova förvärvat 50 procent av aktierna i Konkret Fastighetsutveckling i Nacka AB som äger fastigheten Nacka Sicklaön 386:6. Fastigheten innehåller cirka 2 200 kvm handelsyta med en tomtarea på cirka 5 200 kvm och är idag fullt uthyrd med Rusta som största hyresgäst. Avsikten är att Genova tillsammans med Fastator AB (publ) ska utveckla fastigheten till bostäder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2015, kl. 09.00. 

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 september 2015 ägde bolaget 21 fastigheter till ett värde om drygt 1 100 Mkr och innehade cirka 1 800 bostadsbyggrätter.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se