Genova Property Group förvärvar fastigheter för närmare 100 mkr

Genova Property Group AB (publ) har avtalat om att förvärva två strategiskt belägna kommersiella fastigheter i Norrtälje från Kungsleden AB till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 65 mkr.

Totalt uppgår den uthyrbara arean till cirka 10 000 kvm samt cirka 26 000 kvm intilliggande mark. Fastigheten Storsten 2 innehåller en Byggmax med ett långt hyresavtal medan fastigheten Handelsmannen 1 för närvarande är uthyrd till ett antal hyresgäster samtidigt som ändring av detaljplan pågår för framtida utveckling av bostäder. Tillträde är planerat till 1 juli 2016.

Genova har även förvärvat och tillträtt en centralt belägen fastighet i Palma, Mallorca till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 30 mkr. Fastigheten är på cirka 2 000 kvm och avsikten är att utveckla ett hotell alternativt uppföra bostäder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

CFO Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2016, kl. 07.00.