Genova Property Group tecknar nytt hyresavtal om 3 492 kvm i Gävle

Genova Property Group AB (publ) har tecknat ett nytt 10-årigt hyresavtal i fastigheten Sörby Urfjäll 23:7 i Gävle. Hyresgäst är Wikmans Bil i Gävle AB som tidigare varit andrahandshyresgäst i fastigheten. Total uppgår den uthyrbara ytan till 3 492 kvm med en årshyra om cirka 2,4 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016, kl. 11.45. 

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 december 2015 ägde bolaget 23 fastigheter till ett värde om drygt 1 400 Mkr och innehade cirka 2 000 bostadsbyggrätter.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se