Genova Property Group har ingått nytt finansieringsavtal om 554 Mkr

Genova Property Group AB (publ) har ingått ett nytt finansieringsavtal med Swedbank AB (publ) om totalt 554 Mkr som hänför sig till Genovas befintliga förvaltningsportfölj. Finansieringsavtalet löper på fem år varav 100 Mkr utgörs av en revolverande kreditfacilitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

CFO Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2016, kl.09.00.