Genova Property Groups årsredovisning 2015

Årsredovisningen för 2015 finns nu tillgänglig på Genovas webbplats; www.genovapropertygroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CFO, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2016, kl. 09.00.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 december 2015 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 400 Mkr och en uthyrbar yta om cirka 80 000 kvm samt innehade cirka 2 000 bostadsbyggrätter.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se