Genova Property Group tecknar 20-årigt hyresavtal med Nobis

Under första kvartalet 2016 förvärvade Genova en centralt belägen fastighet i Palma, Mallorca för cirka 30 Mkr. Fastigheten om cirka 2 000 kvm hyrs nu ut till Nobis AB för hotellverksamhet på ett 20-årigt avtal. Genovas totala investering bedöms uppgå till cirka 90 Mkr.

Annordia har varit rådgivare till Genova Property Group i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2016, kl. 11.45. 

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 mars 2016 ägde bolaget 24 fastigheter till ett värde om drygt 1 500 Mkr med en uthyrbar area om cirka 80 000 kvm samt innehade cirka 3 000 bostadsbyggrätter.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se