Genova Property Group genomför bytesaffär

I en bytesaffär med Odensum AB har Genova förvärvat fastigheten Runö 7:84 i Åkersberga till ett underliggande fastighetsvärde om 51,4 Mkr samtidigt som Genova avyttrar fastigheten Storsten 2 i Norrtälje till ett underliggande fastighetsvärde om 26 Mkr.

Fastigheten Runö 7:84 är en kommersiell fastighet centralt belägen invid Åkersberga Centrum. Fastigheten som är mer eller mindre fullt uthyrd innehåller cirka 4 600 kvm uthyrbar area samt 10 200 kvm mark. Största hyresgäster i fastigheten är Roslagsvatten samt Arbetsförmedlingen m.fl. Tillträde är planerat till 1 september 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2016, kl. 09.00. 

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 mars 2016 ägde bolaget 24 fastigheter till ett värde om drygt 1 500 Mkr med en uthyrbar area om cirka 80 000 kvm samt innehade cirka 3 000 bostadsbyggrätter.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se