Genova Property Group fyller upp i Sätra

Genova har tecknat ett nya hyresavtal i Sätra om cirka 800 kvm. Ericsson Local Services AB har valt att utöka sina befintliga ytor med 420 kvm samtidigt som ett nytt hyresavtal tecknats med modeföretaget Gran Frank AB på 380 kvm. Inflyttningar sker under andra kvartalet 2017 och tillför Genova cirka 1 Mkr i hyresintäkter per år.

Genova förvärvade under andra kvartalet 2014 tomträtten Lillsätra 2 i Sätra om totalt cirka 11 000 kvm vakant. Idag är fastigheten uthyrd till över 97 procent med en genomsnittlig hyresduration överstigande 6 år. I fastigheten sitter nu hyresgäster som Scanreco, Inteno, Sunguard samt Ericsson. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2016, kl. 14.00. 


OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 september 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 700 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 95 000 kvm samt innehade cirka 3 200 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se