Genova Property Group AB (publ) emitterar preferensaktier

Genova Property Group har framgångsrikt slutfört en så kallad private placement av preferensaktier till ett antal institutionella och privata investerare i Sverige. Investerarintresset för preferensaktierna var starkt och emissionen övertecknades varför den indikerade volymen om 150 Mkr utökades till 175 Mkr. Totalt kommer 1 750 000 preferensaktier att emitteras. Preferensaktien berättigar till en årlig utdelning om totalt 10,50 kr med utdelning kvartalsvis.  

”Genom emissionen av preferensaktier tar vi klivet in på kapitalmarknaden och stärker Genovas finansiella ställning samtidigt som vi diversifierar vår nuvarande kapitalstruktur. Vi är mycket glada över det stora intresset och förtroendet investerarna har visat oss”, kommenterar Andreas Eneskjöld, VD i Genova Property Group. 

Emissionslikviden ska användas för att finansiera fortsatta förvärv och investeringar i verksamheten. Förberedelser för en notering av preferensaktierna har initierats och Genova Property Group har ambitionen att notera preferensaktierna på Nasdaq First North Premier inom två månader från emissionen. 

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till Genova Property Group. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se
CFO, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se 


  
OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. För närvarande äger bolaget 21 fastigheter till ett värde om drygt 1 100 MSEK och innehar cirka 1 800 bostadsbyggrätter.