Genova Property Group fyller upp Knarrarnäs 6 i Kista

Genova Property Group AB (publ) har tecknat nya hyresavtal om cirka 530 kvm i Kista, Knarrarnäs 6 och således är fastigheten fullt uthyrd. Nya hyresgäster är Oberthur Technologies Sweden som hyr cirka 370 kvm över 3 år samtidigt som CoffeeLounge Stockholm hyrt 160 kvm på 5 år.

Kista Knarrarnas 6 förvärvades 2014 helt vakant med en uthyrbar area om cirka 5 000 kvm. Efter framgångsrik uthyrning och effektiv fastighetsutveckling är fastigheten nu fullt uthyrd till ett flertal företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2016 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1 700 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 94 000 kvm samt innehade cirka 3 200 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2017 klockan 09.30 CET.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se