Genova Property Group och Järngrinden AB hyr ut cirka 2 500 kvm i Borås

Genova Property Group AB (publ) intressebolag som ägs tillsammans med Järngrinden AB har tecknat ett nytt hyresavtal om cirka 2 500 kvm i Borås med Hop n Pop som har för avsikt driva en trampolinpark i delar av fastigheten.

Genova och Järngrinden förvärvade Gulmåran 7 i Borås under tredje kvartalet 2016 med viss vakans och i samband med denna uthyrning är fastigheten fullt uthyrd. Hyresvärdet bedöms till cirka 1,8 mkr på årsbasis och har en löptid på 6 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2017, kl.14.00. 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 december 2016 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1 600 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Om Järngrinden
Järngrinden arbetar med Fastighetsutveckling och är verksamt främst i Västsverige.  Vår ambition är att hela tiden söka nya och kreativa lösningar för våra projekt. Med sann och modern entreprenörsanda tar vi ansvar för hela kedjan från markköp, plan- och tillståndsprocessen och projektering till byggande och försäljning. Just nu utvecklar och bygger vi cirka 1 000 bostäder och 25 000 kvm kommersiella ytor i hel- och delägda projekt. I vår projektportfölj finns byggrätter för ytterligare drygt 1 500 bostäder. 


 

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se