Genova Property Group förvärvar fastigheter i Lund och säljer i Kista

Genova genomför en bytesaffär med Klövern där Genova förvärvar tre strategiskt belägna fastigheter i Lund till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 129 mkr samtidigt som Klövern förvärvar tomträtten Stockholm Borg 4 till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 41 mkr.

Med denna bytesaffär tar Genova steget in i Lund som vi ser som en intressant tillväxtmarknad vid sidan av våra primärmarknader Stockholm och Uppsala. Fastigheterna som är fullt uthyrda innebär goda kassaflöden samtidigt som vi bedömer att vi kan utveckla delar av dem på sikt, kommenterar Andreas Eneskjöld, VD för Genova.

Bytesaffären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 129 mkr.
Tillträdesdag: 1 juni 2017.
Uthyrningsbar yta: 8 700 kvm.
Hyresvärde: 11 mkr.
Fastigheter som transaktionen omfattar: Rivan 1, Nordanvinden 3 samt Gustavshem 6.
Större hyresgäster: Lunds Kommun, Riksantikvarieämbetet, Coop, Netto, Friskis & Svettis.

Avyttring, underliggande fastighetsvärde: 41 mkr
Frånträdesdag: 1 juni 2017.
Uthyrningsbar yta: 1 900 kvm.
Hyresvärde: 3 mkr.
Fastigheter som transaktionen omfattar: Stockholm Borg 4
Hyresgäst: Datapath.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Eneskjöld, VD, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2017, kl.13.00. 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 december 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se