Genova Property Group förvärvar fastighet i Huddinge

Genova har avtalat om att förvärva fastigheten Odalmannen 1 i Huddinge till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 11 mkr. Fastigheten är fullt uthyrd har en uthyrbar area om cirka 500 kvm med tillhörande mark om cirka 2 500 kvm.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Eneskjöld, VD, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2017, kl.15.00. 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 december 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se