Genova Property Group årsredovisning 2012

Årsredovisningen för 2012 finns nu tillgänglig på Genovas webbplats; www.genovapropertygroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CFO, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se