Genova Property Group hyr ut cirka 4 000 kvm

Genova Property Group AB (publ) har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om cirka 3 750 kvm med Ahlberg-Dollarstore AB i fastigheten Gördelmakaren 5 i Norrtälje. Hyresvärdet uppgår till cirka 3,75 Tkr och tillträde bedöms ske under april 2018. Fastigheten Gördelmarkaren 5 förvärvades helt vakant under andra halvåret 2016 innehållande cirka 5 000 kvm uthyrbar area och är nu strax över 70 procent uthyrd.   

Vidare har Genova i fastigheten Lillsätra 2, Sätra tecknat ett nytt 3-årigt hyresavtal med Inteno Broadband Technology AB på cirka 300 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 450 Tkr. I samband med denna uthyrning är fastigheten i Sätra fullt uthyrd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2017, kl.13.00. 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1 700 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se