Michael Moschewitz ny VD i Genova Property Group

Styrelsen har utsett Michael Moschewitz till ny VD i Genova Property Group (Genova). Michael efterträder nuvarande VD och bolagets medgrundare Andreas Eneskjöld som kvarstår i lednings­gruppen i en operativ roll samt som styrelseledamot i Genova. Michael Moschewitz är idag vice VD i Genova och har en gedigen bakgrund inom fastighetssektorn, bland annat som finanschef på Oscar Properties och som Head of Debt Advisory och partner på Catella Corporate Finance. Michael Moschewitz tillträder tjänsten som VD den 1 oktober.

Michael Moschewitz har varit verksam i Genova som finanschef sedan 2014 och sedan juni 2017 som vice VD. Michael har under dessa år varit central i arbetet med att utveckla Genova till ett finansiellt starkt och växande fastighetsbolag med såväl preferensaktier noterade på Nasdaq First North Premier som obligationslån på Nasdaq Stockholm. I sin roll som finanschef på Oscar Properties var Michael medlem i ledningsgruppen under en period av stark tillväxt och på Catella Corporate Finance arbetade han under fem år som rådgivare inom bland annat finansiering för ledande svenska fastighetsbolag. Michael äger 20 000 preferensaktier i Genova och har minoritetsägande i ett antal koncernbolag.

Avgående VD och medgrundare Andreas Eneskjöld kommer att fortsätta bidra till Genovas utveckling operativt och som styrelseledamot.

”När Andreas efter tre år som VD växlar över till en annan roll i verksamheten är Michael med sin erfarenhet, kompetens och person perfekt att leda Genovas fortsatta tillväxtresa. Samtidigt har vi förmånen att ha Andreas Eneskjöld kvar i verksamheten vilket innebär värdefull kontinuitet”, säger styrelseordförande Micael Bile.

”Genova har haft en fantastisk utveckling sedan Micael Bile och jag tillsammans grundade bolaget 2006 och har nu nått en storlek, struktur och substans där det är dags för Genova att gå in i nästa fas. Jag tycker därför att det är dags för en ny kraft att som VD leda den fortsatta utvecklingen av Genova, samtidigt som jag får möjlighet att på heltid fokusera på nya affärer, nya samarbeten och nya idéer vilket ligger mig närmast om hjärtat”, säger Andreas Eneskjöld. 

”Det har varit en spännande resa med Genova under de senaste tre åren. Nu ser jag fram emot att fortsätta arbeta med vårt fantastiska team och leda utvecklingen både inom förvaltningsaffären och bostadsproduktionen. Genova är inne i en intressant fas med många nydanande projekt, både på huvudmarknaderna Stockholm och Uppsala samt på andra tillväxtmarknader, och vi har en tydlig plan att växa”, säger Michael Moschewitz.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Vice VD Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017 kl 09.00 CET.  

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1,8 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 100 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se