Genova Property Group förvärvar fastighet i Huddinge och säljer i Kista

Genova genomför en bytesaffär med Klövern där Genova förvärvar en strategiskt belägen fastighet i Huddinge till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 37 Mkr samtidigt som Klövern förvärvar tomträtten Knarrarnäs 6 till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 108 Mkr.

Tomträtten Knarrarnäs 6 förvärvades 2014 helt tomställd. Fastigheten har under innehavstiden genomgått en större ombyggnation och är idag fullt uthyrd”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

Bytesaffären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 37 Mkr.
Tillträdesdag: 15 januari 2018.
Uthyrningsbar yta: 2 600 kvm.
Hyresvärde: 2,7 Mkr.
Större hyresgäster: Huddinge Kommun.

Avyttring, underliggande fastighetsvärde: 108 Mkr.
Frånträdesdag: 15 januari 2018.
Uthyrningsbar yta: 4 700 kvm.
Hyresvärde: 8,5 Mkr.
Större hyresgäster: Hellermann Tyton, StrongPoint Technology, Trafikia.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2017, kl.13.00 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2017 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 1,8 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 100 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se