Genova Property Group förvärvar fastigheter i Gävle

Genova har avtalat om att förvärva fastigheterna Mackmyra 20:18 samt 20:19 i Valbo, Gävle till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 64 Mkr. Fastigheterna ligger strategiskt belägna granne med IKEA och Valbo Köpcentrum som närmaste grannar. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 4 800 kvm samt 15 000 kvm mark. Fastigheterna är fullt uthyrda och största hyresgäst är Leo’s Lekland på ett nytecknat hyresavtal som löper till 2026.

Affären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 64 Mkr.
Tillträdesdag: Preliminärt 1 april 2018.
Uthyrningsbar yta: 4 800 kvm.
Hyresvärde: 6,7 Mkr.
Hyresgäster: Leo’s Lekland, Elon och Trademax.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2017, kl.13.00 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1,7 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 115 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser. 

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se