Genova Property Group förvärvar fastighet i Stockholm

Genova har avtalat om att förvärva fastigheten Instrumentet 2 i Örnsberg, Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 166 Mkr före avdrag för latent skatt. Säljare är Magnolia Bostad. Fastigheten ligger strategiskt belägen med närhet till publika transporter och har framtida utvecklingspotential. Den totala uthyrbara arean uppgår till närmare 6 000 kvm. Fastigheten är idag fullt uthyrd till Stockholms Stad som bedriver skolverksamhet i lokalerna på ett hyresavtal som sträcker sig till 2024.

Affären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 166 Mkr.
Tillträdesdag: Preliminärt 28 mars 2018.
Uthyrningsbar yta: cirka 6 000 kvm.
Hyresvärde: 10,4 Mkr.
Hyresgäst: Stockholms Stad.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2018, kl.08.30 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 december 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1,8 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser. 

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se