Genova Property Group hyr ut 1 700 kvm i Upplands-Bro

Genova har tecknat ett nytt hyresavtal om cirka 1 700 kvm i fastigheten Viby 19:3 till Popup Padel AB som avser driva padelverksamhet i fastigheten. Hyresavtalet löper i 3,5 år med en årshyra om cirka 1 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2018, kl.08.30 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 december 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1,8 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser. 

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se