Genova Property Group hyr ut cirka 5 000 kvm till Norlandia i Knivsta

Genova Property Group hyr ut cirka 5 000 kvm till Norlandia i Knivsta

Genova Property Group AB (publ) har tecknat hyresavtal om cirka 5 000 kvm i Knivsta med Norlandia för uppförande av ett äldreboende och förskola med planerad byggstart under andra halvåret 2018.

Genova förvärvade mark i Knivsta under andra halvåret 2015 och planerar nu för byggstart. Hyresvärdet bedöms till cirka 9,5 mkr på årsbasis och fördelar sig på en 20-årig löptid för äldreboendet och 15 år avseende förskolan. Hyresavtalet med Norlandia är villkorat av bygglov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2018, kl.14.00 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 december 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1,8 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser. 

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se