Genova Property Group hyr ut och förlänger hyresavtal om 3 600 kvm i Stockholm och Uppsala

Genova har under april framgångsrikt tecknat hyresavtal om cirka 3 600 kvm. Årligt hyresvärde uppgår till närmare 5,3 Mkr med löptider på 10 respektive 15 år.

I Stockholm och fastigheten Lillsätra 2 har Sungard Availability Services förlängt närmare 2 100 kvm fram till 2028 med ett årligt hyresvärde om cirka 2,6 Mkr. I Uppsala och fastigheten Luthagen 13:2 har Uppsala Läns Landsting för Folktandvårdens räkning utökat och förlängt hyresavtal om cirka 1 500 kvm fram till 2033 med ett årligt hyresvärde om cirka 2,7 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2018, kl.08.00 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 december 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1,8 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser. 

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se