Genova hyr ut 4 400 kvm i Uppsala och Åkersberga

Genova har tecknat nya hyresavtal om närmare 2 200 kvm i fastigheten Boländerna 9:11. Nya hyresgäster är Scandecor Sweden AB som hyr drygt 1 950 kvm på 5 år samt K360 Nordic AB som hyr cirka 250 kvm på 5 år.

I fastigheten Runö 7:84 i Åkersberga har Roslagsvatten AB som tidigare även varit hyresgäst utökat sin yta med över 600 kvm och samtidigt förlängt sitt hyresavtal. Det nya hyresavtalet är på cirka 2 200 kvm och löper på 8 år.  

Uthyrningarna innebär att såväl Boländerna 9:11 samt Runö 7:84 är fullt uthyrda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter. Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Om denna information:

Denna information offentliggjordes klockan 13.00 den 9 november 2018.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se