Genova förvärvar fastighet i Uppsala

Genova har avtalat om att förvärva fastigheten Danmarks-Kumla 14:1 i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 91 Mkr. På fastigheten kommer två helt nyproducerade byggnader att uppföras om totalt cirka 5 200 kvm innehållande kontor och lagerlokaler. Fastigheterna är till stor del redan uthyrda på långa hyresavtal där bland annat Erlandsson Bygg är den största hyresgästen. Årligt hyresvärde blir cirka 6,5 mkr.

Affären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 91 Mkr.
Tillträdesdag: Preliminärt Q4 2019.
Uthyrningsbar yta: cirka 5 200 kvm.
Hyresvärde: 6,5 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter. Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Om denna information:

Denna information offentliggjordes klockan 07.45 den 20 november 2018.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se