Genova Property Group stärker ledningsgruppen med stadsutvecklingschef

Genova stärker upp ledningsgruppen med Anna Molén och inrättar även ett nytt affärsområde med fokus på stadsutveckling. Anna Molén är planeringsarkitekt och har under senaste åren lett kvalificerade stadsutvecklingsprojekt, planprogram och detaljplaner. Hon har drygt 12 års erfarenhet som konsult inom stadsplanering och som ansvarig planarkitekt i Sundbybergs stad. Sedan drygt ett år är hon ansvarig för stadsutveckling på Genova.

”Stadsutveckling blir en allt viktigare del i Genovas långsiktiga affär och Anna har under det gångna året som ansvarig för alla våra pågående och planerade detaljplaner gjort ett fantastiskt arbete med att utveckla detta”, kommenterar Michael Moschewitz, VD Genova Property Group.

”Kombinationen av långsiktighet och affärsmässighet är utmärkande hos Genova och jag tycker det bekräftas genom att bolaget nu satsar ytterligare på stadsutvecklingsdimensionen. Det känns både inspirerande och viktigt att få vara med i det steget”, kommenterar Anna Molén, Chef stadsutveckling på Genova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,3 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter. Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Om denna information:

Denna information offentliggjordes klockan 11:00 den 7 januari 2019.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se