Genova Property Groups årsredovisning 2018

Årsredovisningen för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats: www.genova.se.