Genova Property Group AB (publ) inleder samarbete med K2A och avyttrar del av fastighet

Genova Property Group AB (publ) (“Genova” eller “Bolaget”) inleder samarbete med det gröna bostadsbolaget K2A. Genova har ingått avtal om att avyttra 30 procent av aktierna i det fastighetsägande bolag som äger Viby 19:3 i Upplands-Bro. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 325 Mkr, vilket överstiger bokfört värde med cirka 157 Mkr och kommer redovisas under tredje kvartalet 2019. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt cirka 81 Mkr och tillträdesdag är 28 augusti 2019.  

Avsikten är att parterna gemensamt ska utveckla fastigheten som idag innehåller närmare 110 000 kvm mark till en helt ny stadsdel med fokus på hållbarhet innehållande bland annat bostäder, dagligvaruhandel, skola, förskola och vård. Projektet förutses löpa under en tidsperiod om cirka tio år och preliminär start av första etappen förväntas ske under 2021. 

Genova förvärvade 2014 fastigheten Viby 19:3 om cirka 15 000 kvm uthyrbar yta innehållande en Coop Forum samt 110 000 kvm mark. Under 2017 lämnade Coop fastigheten och fastigheten är idag i princip fullt uthyrd till bland annat Riddermarks Bil, Pop-Up Padel samt Tolga Food.  

”Vår ambition är att utveckla en ny levande och hållbar stadsdel i ett bra läge i Upplands-Bro och samtidigt skapa värde genom att förädla vår befintliga fastighet. Vi är mycket glada över att förverkliga detta projekt tillsammans med K2A”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

Vi anser att detta är ett projekt av hög kvalitet i Stockholmsregionen och ser fram emot att utveckla området i samarbete med Genova som delar vår filosofi avseende hållbar utveckling”, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

Denna information är sådan information som Genova är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 28 augusti 2019 kl. 10.00 CEST.

Om Genova Property Group

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2019 ägde Bolaget fastigheter till ett värde av cirka 2,7 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 147 000 kvm samt innehade cirka 5 300 bostadsbyggrätter.

Avanza Bank är Bolagets certified adviser.
E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se